Ideari

ART.- 1

La Francmaçoneria, institució essencialment filantròpica, filosòfica i progressista, té per objecte la recerca de la veritat, l’estudi de l’ètica i la pràctica de la solidaritat; i treballa pel millorament material i moral de la humanitat. Té com a principi la tolerància mútua, el respecte als altres i d’un mateix, i l’absoluta llibertat de consciència. Considerant que les condicions metafísiques i religioses són de domini exclusiu de l’apreciació de cada individu rebutja qualsevol afirmació dogmática.Tiene per divisa: Llibertat, Igualtat, Fraternitat.
Cada Francmaçó interpretarà la invocació a el Gran Arquitecte de l’Univers segons li dicti la seva consciència amb el major respecte cap a les diferents interpretacions i cap als Germans que les sustenten.

ART.- 2

La Francmaçoneria té com a deure estendre cap a tots els components de la humanitat els llaços fraternals que uneixen els Francmaçons escampats per tota la superfície de la Terra.
Recomana als seus membres propagar els seus ideals a través del exemple, la paraula i els escrits mantenint en tot moment la necessària discreció sobre els assumptes interns.

ART.- 3

És deure d’un Francmaçó, en tot moment, ajudar, il·lustrar i protegir al seu germà i defensar-lo contra qualsevol injustícia.

ART.- 4

La Francmaçoneria considera el Treball com un dels deures essencials de l’home i honra igual el treball manual que l’intel·lectual.

ART.- 5

La Francmaçoneria té signes i emblemes d’alt significat simbòlic que només poden ser revelats per la Iniciació.
Aquests símbols presideixen, en les formes determinades pels Ritus, els treballs dels Francmaçons i els permeten reconèixer-se i ajudar-se per tota la superfície de la Tierra.La Francmaçoneria no imposa cap interpretació dogmàtica d’aquests símbols.
La Iniciació comporta diversos graus: Els tres primers són els d’Aprenent, Company i Mestre. Aquest últim és l’únic que dóna als Francmaçons la plenitud dels drets maçònics. Ningú pot ser dispensat de les proves prescrites pels rituals.

ART.- 6

La sobirania s’exerceix a través de sufragi universal.

ART.- 7

En les reunions maçòniques tots els Francmaçons són iguals. No hi ha entre ells més distincions que les de la jerarquia imposada per les diferents funcions.